(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

2

4

3

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Data og Budget

...samlet julen 2018

GRETHE OG JØRGENS FAMILIE

Herunder ligger et par tidligere udkast til tekster som jeg ikke har kunnetnænne at smide ud.

Familien (Anvendes på webstedets side for ”Familien”)

Mine børn Jacob og Ole, deres mor Grethe, og svigerdøtrene Katja, Pernille og Line samt de fantastiske børnebørn Margueritte, Thor, Mads, Eskil og svigerbarnebarnet Peter samt oldebarnet Sol udgør i skrivende stund i 2019 min nære familie, dog med de fraskilte Pernille og Peter noget på distancen. Hertil kommer enkelte af min egen og min svigerfamilie samt ude på sidelinjen også mine børns svigerfamilier.

Engang talte jeg også mine bedsteforældre og min mor samt hendes 6 søskende og alle deres 11 børn med som den nære familie, men det har gradvist ændret sig, efterhånden som min nuværende familie har taget form og har krævet sit. Stadig findes der dog på den gamle front 10 fætterkusiner med deres børn. Vi ses med års mellemrum til arrangementer og det glæder mig ved enhver lejlighed når vi mødes, men stille og roligt er vi røget ud af hinandens hverdag så vi nu nok mere ser hinanden som blot nære slægtninge.

På mine gamle dage er det til gengæld, som om den nære families betydning tilsvarende er vokset. Ja ikke fordi den ikke altid har været af stor betydning… men hvor børnenes del af  familien før var noget man selv havde under vingerne, så er børn og børnebørn jo pludselig blevet den primære kontakt til omverdenen, og i sidste ende bliver de sikkert også den eneste. Dermed er de jo den væsentligste livline der er tilbage til verdens puls, og så er det jo med at passe på dem.

"Familien Jakobsen" (Anvendes på webstedets ”Familien”)

… når jeg indledningsvist har bebudet en nænsom præsentation af min egen familie er det klart fordi jeg ikke føler mig berettiget til at give karakterer til mine egne efterkommere, det må de selv eller deres efterkommere gøre om ønsket. Ikke fordi jeg har dårlige karakter at give, tværtimod... de er alle meget fantastiske. Ikke mindst mine to sønner er nogle pragtfulde mennesker med vid og humor samt et godt tag på livet og deres koner og børn. De har begge formået at tage sig vildt godt af både deres børn og deres arbejde således, at de familiemæssigt og materielt står langt stærkere end jeg selv nogensinde formåede at drive det. Dog gjorde jeg det jo da så godt jeg evnede, og det glæder mig da i det mindste, at jeg ikke kom til at stå i vejen for deres udvikling, og måske har jeg endda haft held til at hjælpe lidt i en god retning i ny og næ. Men dertil har de altså også haft en fantastisk mor… og hende var jeg da, i sin tid, helt alene om at få hale ombord, og hun har på alle måder været der hvor jeg ikke var! ikke at forstå sådan, at jeg beklager min egen indsats... jeg gav sku alt hvad jeg havde i mig til den slags og lidt til.

Nu er de to drenge over 50 år og har deres liv på det tørre, men fortsat har de også masser af yngelpleje at tage sig af. De fem børnebørn er nu fra 28 og ned til 10 år og er ovre den væsentligste del af deres persondannelse, og jeg kan konstatere at deres liv ser  mere end lovende ud, og jeg ser ingen grund til at de ikke skulle overgå deres forældre, sådan som mine børn har gjort. En af dem studerer teologi og har fået en datter, så mon ikke der er en god historie i vente der! Det tror jeg, ligesom jeg også tror vældigt på både den der allerede er kandidat i datalogi og den som lige nu runder det første år som filosofistuderende… deres perspektiver ligner hvad der for mig ville have været utopier, og nu venter kun de to yngste, der om muligt er endnu skarpere end de store. Ja, og hertil kommer det lille oldebarn! Vi ser hende ikke så meget som vi gerne ville, men det vi kan se er, at hun trives og har travlt med livet og sine store familier hvor der er ikke mindre end hele 6 nulevende oldeforældre!

Her er min nuværende familie... den familie som jeg har grundlagt sammen med Grethe og vore to sønner Jacob og Ole. Længe var vi os fire og drengenes bedstemødre plus... indtil nye unge kvinder trådte ind i familien som kærester og svigerdøtre. Det var den tid hvor bedstemødrene gradvist forsvandt til den ene side og børnebørnene kom dumpende ind fra den anden side! Aldrig har vi således været fuldtallige... nogen har været døde og andre har  været ufødte... ja og nu er der endda kommet et dejligt oldebarn med i billedet.

Det er meget fantastisk altsammen og tænk så på, at vi alle igen er medlemmer af alle mulige andre familier! Grethe og jeg kommer jo fra-, og er fortsat, hver for sig og sammen, en del af hver vores og hinandens familier og disses forgreninger med bedsteforældre, forældre, søskende og fætterkusiner etc. Det vil sige at "familie"... det kan være et lidt vidt begreb og oftest med flydende grænser og forskellige grader af tilhørsfølelse, sådan som livet nu engang former det for os mennesker.

På en måde illustrerer de nære og mange familiære sammenhænge således hvordan hele menneskeheden faktisk også hænger sammen kloden rundt som et kæmpe indfiltret bundt bestående af millioner milliarder olympiske ringe.

For at blive ved det nære vil jeg dog fortsat gerne her fokusere på, at vi alle mere eller mindre er midtpunkt i vores egen familie med et par generationer og så det løse på hver side... før og efter os selv! Og det er så lige dette billede jeg har stykket sammen i slægtstræet herover for mit eget og fru Grethes vedkommende.

Og minsandten om ikke jeg dermed også har har fundet basismodulet og modellen for de der fire fem generationer der går igen igen som familier i en uendelighed og i overlappende tilstand tilbage til tidernes morgen... der (i familierne) hvor vi alle for en stund har været den lille nyfødte, og senere igen et af de medansvarlige medlemmer, for endelig i bedste fald at ende som den afdøde og snart glemte olding.

For mit eget vedkommende ville jeg i dag kunne forsvinde i behagelig sindsro ved tanken om, at der foreløbig allerede er opstået tre nye familier i mit kølvand og at yderligt mindst fem familier er på boblestadiet... så jo, det skal nok gå altsammen.

I følge verdenslitteraturen er det ikke altid uproblematisk at være en del af en familie, men de fleste vil nok kunne tilslutte sig den gamle frase... at det er besværligt med men umuligt uden! Personligt har jeg ikke store problemer... jeg både elsker og respekterer de der kom før mig og dem der er kommet til siden! Det er dem der for mig gjorde og gør livet meningsfuldt og værd at leve.

Alle kan man møde i mine erindringer, som jeg prøver at skrive parallelt med min kamp med webstedet her... hvor jeg desuden, i temaet "Slægterne", har fat i forfædrene så langt min egen og andres hukommelse rækker.

Efterkommerne som er min nuværende familie vil jeg præsentere kort her på stedet, med fokus på bosætning, beskæftigelse og pardannelser... og så håber jeg at de alle vil leve lykkeligt og engagerede videre og gerne skrive videre på vor, i sidste ende, fælles historie!