(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

2

4

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

3

5

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

  

       

OM METODE!

Ja! Hvor skulle man begynde og hvor skulle man ende...

og hvad var hoved eller hale i det hele?

   Det har jeg forsøgt at finde ud af ved hvad jeg kalder slægtsgranskning, som handler on at finde hvad der umiddelbart er at finde af slægtninge, for så gradvist at få lavet et overblik... i første omgang i form af et slægtstræ.

At opbygge et slægtstræ er en øvelse der aldrig får ende, for der er altid ukendte slægtninge at finde, både ud til siderne og frem og tilbage i tiden.

I sidste ende er jeg så endt op med flere slægtstræer og -rapporter med både forfædre og efterkommere... samlet og fordelt over de fire grundstammer eller søjler med vore bedsteforældre som udgangspunkt.

Jensen&Olsen   Lund&Madsen   Ukendte   Jakobsen&Nielsen

VELKOMMEN I SLÆGTLANDSKABET

...hvor "slægt følger slægters gang"...

Siden skabelsen og urtidens vildeste "eksperimenter" har alle

kendte- og oceaner af ukendte slægtninge passeret kloden!

Hvor kom de allesammen fra? Og hvad kan og bør de huskers for?

Det er nok de to væsentligste spørgsmål man stiller når man begynder

at lege med slægtens... og slægternes historie!

Hvad var det der skete helt tilbage før før ?

og hvad kan vi vente os af tiden efter efter?

  

Udgangspunktet for en besvarelse kan måske være at kende vores egen tid, og det er så denne vinkel der mestendels søges anvendt her under temaet "Slægterne".

    

       ERKENDELSEN AF SLÆGTERNES GANG


Hvor det kom fra ved jeg ikke, men allerede i begyndelsen af treårsalderen var jeg meget optaget af, at definere min familie. I min barndom flyttede min mor og jeg meget rundt, alt efter hvor hun fik arbejde... og det var åbenbart vigtigt for mig at holde styr på mit “netværk”. Mine bedsteforældre og min mors familie var vort anker og vor familie, og den havde jeg enormt fokus på... og gavn af.

    

Først meget senere, nærmest som voksen, blev jeg bevidst om, at der også var en slægt. Dels de der både synligt og usynligt færdedes i yderkredsen af familien, og i sidste ende også alle forfædrene... de døde. Det var dem jeg havde hørt om i strofen “Slægter skal følge slægters gang” fra salmen “Dejlig er jorden”... og sådanne tanker fascinerede mig og gjorde mig nysgerrig.

    

I særlig grad fandt jeg det, som ung murerlærling, interessant at opdage, at der midt i den alt dominerende bondeslægt havde været mindst to tipoldefædre og en oldefar der havde været murere og endda kampestensmurere. Det var sejt syntes jeg... og glædede mig over det tilfældige lykketræf... at jeg, uden at vide dette, også havde valgt lige netop dette opbyggelige fag.

    

Det gav en god fornemmelse af at høre til et sted... og det gav oven i også lyst og mod på at granske videre i først mine egne- og senere også i min hustru Grethe Jensens slægter!

    

Det blev til et studie hovedsageligt med udgangspunkt i

vore to-, vore forældres fire- og vore bedsteforældres otte slægtsgrene o.s.v.:    

Indledningsvist vil jeg gerne lige omtale min umiddelbare tilgang og valg af strategier for mit arbejde eller min "Slægtsgranskning". Herefter vil jeg kort  præsentere den samlede slægt "Totalslægten" som jeg har kaldt de samlede fire grundslægter eller søjler om man vil..! Herunder hører en nærmere identifikation af de inddragne familiegrene som først parvist udgør de fire grundstammer og som i sidste ende udgør Totalslægten.

På basis af dette overblik gennemgås de enkelte grundstammer detaljeret i noget der ligner et selvstændigt websted for hver søjle. Dette er valgt for om muligt at skabe ro for en selvstændig oplevelse af de enkelte grundstammer, som typisk vil have hver sin interessegruppe.

Afslutningsvist er der så yderligt leget med at vise en kollage af billeder på- og symboler for de mest centrale forfædre med link til deres respektive websider... dette som en afrunding af- og som en alternativ tilgang til temaet om slægterne!

  

Ja, og lad mig så bare supplere...

Slægtsgranskning

I første afsnit om slægtsgranskning kommer jeg nærmere ind på mine nok lidt uortodokse metoder for opsætning og identifikation af familiegrupper inden for grundstammerne samt anvendelse af slægtstræer og anerammerapporter samt beskrivelser af geografiske, historiske og genetiske forhold inklusiv henvisninger til- og vedlæg af relevant dokumentarisk materiale.

Totalslægten

Udover at identificere slægtens bestanddele i form af slægtsgrupper og familiegrupper har jeg også benyttet lejligheden ud fra dette overblik, at lave en række fede links som genveje til omtalte... før vi iøvrigt kommer til "slægternes" epicenter og deres indgåede hovedsammenhænge:

Grundstammerne

For det er herfra der er direkte separate adgange til de fire hovedretninger og "selvstændige" websteder for forfædrene til fru Grethe og undertegnede Jørgen.

  

Søren Erik Jakobsen

Nielsine Jakobine Nielsen  

Grethe Jensen

Jørgen Jakobsen

Sv. Aage Jensen

Kathrine Lund

Ukendt

Krista Jakobsen

Jensen

Olsen

Lund

Madsen

Ukendt

Ukendt

Jakobsen

Nielsen

Indtil 1916 var Grethes farfar Andreas Martin Jensen ligeledes teglværksdirektør på Ernestinehof, Stargard i Pommern.

Herefter købte han først Bjerager Hovgaard ved Odder for senere i 1924, at

blive godsejer på  Agersbøl Gods nær Lindved og Øster Snede.

Indtil 1913 var min, Jørgens, morfar Søren Erik Jakobsen teglværksarbejder på

Vinderslev Teglværk, Almtoft, Kjellerup.

Herefter købte han et lille husmandssted i Dalsgaard, Hørup sogn (Kjellerup), godt hjulpet af sin svigerfar Kresten Nielsen... mangeårig daglejer på Aunsbjerg.

  

"Karl Popper"

"Astrid Lindgren"

  

Lars Jørgen Jakobsen

Ukendt Far

Krista Andrea Jakobsen

  

Grethe Eilskov Jensen

Aage Christian Eilskov Jensen

Kathrine Lund

  

Janus Lund

Marie Jensine Madsen

  

Andreas M. Jensen

Ellen Marie Sofie Olsen

Slægtgalleri

Med slægtsgalleriet er ringen sluttet og alle kan finde sin yndlingsslægtning!

NB.:

Der er ingen ende på de historier og sammenfald man kan finde når man først begynder at rode med rødderne. Eksempelvis har jeg da selv fundet ud af, at en gammel bedste ven i barndommen er en fætter i 7. led efter den gamle indvandrede kartoffeltysker i 1759, Johan Georg Breuner.

Uden sammenhænge iøvrigt har jeg da også fundet en helt anden type "slægtskab"... dog ikke ved blodet, men ved erhvervet i teglbranchen hvor jeg også selv i 1963 har brilleret som murerlærling i et byggeri af en ringovn på Trasbjerg Teglværk uden for Holstebro!