(placeholder)

1 / 2

2 / 2

(placeholder)
(placeholder)

Genveje til- og sammenkædning af udvalgte sider med samme touch! Klik og Se!

Og Find!

NEM AT FORSTÅ

KLIK ET BILLEDE

Invitationer!

Nogle gange er en åbning tildelt en særlig målrettet lancering med en given person eller fænomen i fokus.

Alle er velkommen til at klikke med!

INVITATIONER

I erkendelse af, at webstedet som helhed er blevet ret så omfattende, komplekst og bredt har jeg  opgivet alle forventninger om den helt store trafik af nysgerrige besøgende! Dette alene fordi de fleste nok vil fare vild og opgive  at finde rundt og at finde det rette... kun meget få vil have den rette arkæologiske pondus og stædighed!

     

Alligevel eller derfor fastholder jeg ideen om at webstedet skal udgøre "mine samlede værker"! Koste hvad det vil. Bare jeg selv kan finde rundt i det, sådan lidt på instinkt og under kortvarig klarsyn! For jeg husker ikke så godt som jeg har gjort, så fungerer stedet altså nu mest som min egen udvidede hukommelse, for min hukommelse reagerer da stadig på stikord og billeder!

Og, ja, så kører det altså fint nok!

     

Og, når jeg så med al besværet, trods alt, har bearbejdet et udvalgt stof som jeg lejlighedsvis også gerne vil vise til andre, en bestemt person eller en kreds af personer! Så er det, at jeg har opfundet et koncept i konceptet, hvor jeg med en lille skræddersyet præsentation forsøger at lede de potentielle besøgende gennem det pågældende stof.

     

Som første eksempel har jeg sat fokus på min salig moster Bodil som betød så forfærdelig meget for mig som barn, ung og helt op til min 60årsalder hvor hun døde efter lang tids sygdom. Hun var som jeg meget optaget af sit familiære ophav og familielivet i det hele taget, og havde hun kunnet, så havde hun nok selv skrevet et flerbindsværk om den historie... hun forsøgte i sine sidste år, men var for hæmmet af sin sygdom sklerose. Dette vil jeg gerne råde et lille bod på med et minde, sat i al ydmyghed.

     

Bodil indgår naturligvis i min egen fortælling om familien og livet hvor hun indgår på lige fod med andre familiemedlemmer og slægtninge. Her kan alle omtalte personer findes på systematisk vis ved en ihærdig søgeindsats som jeg vil søge, at forenkle ved min "Invitation" bestående af en alternativ og individuel indrettet søgeside og introduktion for specielt Bodil.

     

På forsiden herover ses et portræt af Bodil blandt andre tilsvarende emner i hvilken forbindelse der er udarbejdet tilsvarende invitationer!

(I skrivende stund 2023 er hun som den første også den eneste, i det de øvrige indsatte billeder kun er "statister" der afventer hvad der måtte komme.)

Klik på billedet for at se pågældende "Invitation".

     

På invitationssiden vil et klik på det forstørrede portræt, som standard, føre tilbage til nærværende side, hvad der næppe er interessandt lige med det første. Det er forhåbentlig mere de forskellige "billed-bobler", der som links er kastet ind over og under det store portræt!

     

Et klik på "boldene" vil i alle tilfælde føre videre til, de ved billeder, antydede afsnit af Bodils liv... så som Barndom, Ungdom, Arbejde, Moderskab og Passioner etc. hver især suppleret med et nummer for den kronologiske rækkefølge.     


På de fundne sider vil der være andre både billed- og tekstlinks, og i stort omfang er det aktuelle tema eller afsnit nu så tilgængelig at en videre søgen vil gå af sig selv! I modsat fald anbefales det, at vende tilbage til det oprindelige link med "Invitationen"!

Bodil

Lak'a Uta