INDHOLDSFORTEGNELSER

(placeholder)

1 / 13

2 / 13

3 / 13

4 / 13

5 / 13

6 / 13

7 / 13

9 / 13

8 / 13

10 / 13

11 / 13

13 / 13

12 / 13

(placeholder)
(placeholder)

  

     Begyndelsen

     Hun nåede det!.

   VELKOMMEN     Installation/selvportræt og kort om baggrund.

FAMILIEN  🔵🟡

  

INTRODUKTION

          Prolog


SLÆGTERNE  🔵🟡

  

INTRODUKTION

          Prolog


SLÆGTERNE  

    Intro Slægterne

            Noget om erkendelse af “Slægters Gang”, med reference til “Jensen og Jakobsen”

            Portrætter med links kan evt. bruges som genvej til kendte personer.

    Slægtsoversigt

            Billed- og tekstlinks til de fire hovedgrene samt supplerende servicesider.

    Samlede Slægtstavler

            Lokal oversigt over slægtstavler... identisk med følgende links:       

        G&J ff

            Forfædretavle for: Grethe Eilskov Jensen og Lars Jørgen Jakobsen.

        G&J ek

            Efterkommertavle for: Grethe Eilskov Jensen og Lars Jørgen Jakobsen.

        J&O ff

            Forfædretavle for: Andreas Martin Jensen og Ellen Marie Sofie Olsen.

        J&O ek

            Efterkommertavle for: Andreas Martin Jensen og Ellen Marie Sofie Olsen.

        L&M ff

            Forfædretavle for: Janus Lund og Marie Jensine Madsen.

        L&M ek

            Efterkommertavle for: Janus Lund og Marie Jensine Madsen.

        Ukendte ff

            Forfædretavle for: Ukendte. Afventer gode ideer

        J&N ff

            Forfædretavle for: Søren Erik Jakobsen og Nielsine Jakobine Nielsen.

        J&N ek

            Efterkommertavle for: Søren Erik Jakobsen og Nielsine Jakobine Nielsen.

PASIONERNE  🔵

  

INTRODUKTION

          Prologmangler men er i delvis proces

PASSIONERNE

    Introduktion

            Velkommen

Passionerne  

              Forside med introduktion og links til 8 passioner fra Skabelsen over Menneskene,
               Historien, Kunsten, Bosætningen, Samfundet, Satiren og al det Uforudsete!

    Skabelsen

              Det starter med Big Bang og Slægters gang o.s.v.

        Universet

               Bare sådan lidt for sjov... et lille review af nettets skildringer om emnet. Under redaktion

        Slægternes gang

               Fra den uendelige begyndelse med bosætning til den uendelige fremtid. Under redaktion

    Menneskene

              Området er endnu uberørt, men forvent noget om mennesket i al almindelighed...

                sådan med liv, sex og hårdt arbejde!!!

    Historien

              Området er endnu uberørt, men forvent noget om enerne og klassekampen...

                sådan med fokus på almuens levevilkår etc.!!!

    Kunsten

              Området er endnu uberørt, men forvent noget om kunstnere og kunst jeg har mødt...

                sådan om Henry Heerup, Henry Bailum, Jens Søndergaard, Bent Eli. Emil Nolde,

                Sylvester Petersen, Katja Bjørn, Kvium, Tal R,       !!!

    Bosætningen

              Området er i gang, men mangler meget...

                sådan med fokus på almuens bosætning inklusive udviklinger der også påvirker den

                “lille” mand...!!!  Desuden er der en ambition om samlet at dække boligens udvikling fra

                hule, stråhytte til futuristiske lejligheder på månen, om nogle sådanne skulle dukke op.

        Bondehuset    ok

              Fra Europas ældst kendte hus til det danske længehus

        Bondegårdene    ok

              Området

        Godserne    ok

              Området

        Proprietærgårdene    ok

              Området

        Industrilandbrugene    ok

              Området

        Eget Værk

              Området          

    Samfundet

              Afventer

    Satiren

              Afventer

    Uforudsete

              Afventer


PROJEKTERNE  🔵

  

INTRODUKTION

          Prolog


mangler

PROJEKTERNE

    Introduktion

            Velkommen

  

AKTUALITETERELLE 🟡🔵

  

INTRODUKTION

          Prolog


  

BLOGEN  🟡

  

INTRODUKTION

          Prolog


mangler

   Ukendte

            Selvstændig websted for Lars Jørgens far, den ukendtes “slægt”

                Afventer gode ideer

mangler

   Jakobsen & Nielsen

            Selvstændig websted for Lars Jørgens mors slægt

                Foreligger foreløbig som det selvstændige websted “Pilgrimsruten

JOKERNE  🔵🟡

  

KONGESLÆGTEN  🟢🟡

     Intro til Kongeslægten... forbi Gorm den Gamle og helt op i bunden af den Botniske Bugt!

Stamtræet 🟢🟡

     Forbindelsen mellem mine oldebørn og slægtninge tilbage til folketællingen i Bethlehem år 0.

Myterne 🔵🟡

     Intro til Myterne!

     Før Før 🟢🟡

          Intro

     Haruderne 🟢🟡

          Intro

     De Ældste 🟢🟡

          Intro

          Bilag 🔴

               Intro

Vikingerne 🔵🟡

     Intro til Vikingerne!

     Traditioner 🟢🟡

          Intro

Lavadelen 🔵🟡

     Intro til Lavadelen!

Degnene 🔵🟡

     Intro til Degnene!

Almuen 🔵🟡

     Intro til Almuen!

Middelklassen 🔵🟡

     Intro til Middelklassen!

Forbrugerne 🔵🟡

     Intro til Forbrugerne!Indholdsfortegnelserne       

indsættes fortløbende

her på siden

  

             Før hvert temaoversigt            

    indsættes en linkrække

med direkte adgang til

de  enkelte temaer!

Færdighedsgrader: Til internt brug

  

🟢      Færdig                     🟢🟡      Åben for løbende tilpasning

🟡       Påbegyndt  

🔵       Under forberedelse     🔵🟡      Under forberedelse og Påbegyndt

🔴       Ikke aktuelt for udgivelse


  

STRANDPARKEN

    Intro til Myterne!

     Strandhuset 🟢🟡

          Intro
Fortegnelserne er under løbende i redaktion og er altid under forandring!

FIRE VEJE AT SØGE

... Indhold ... Tema ... Ord ... Word

Bemærk! Linkrækken herover fører til indholdsfortegnelsen for webstedets respektive temaer!

     Introduktion

     Kort om den aktuelle situation.

     Drejebog

     Drejebogens tekster er integreret på webstedet

     Temaoversigt

     Billedlinks til Basis og 7 Temaer samt en Blog.

     Indholdsfortegnelse

     Nærværende fortegnelse med links til hvert enkelt blad på hjemmesiden.

     Søgeord

     Steder, personer og andet.

     Vejledning

     Nærværende fortegnelse med links til hvert enkelt blad på hjemmesiden.

     Kontakt  jakobsen@larsjorgen.dk

     Om kontaktmuligheder til Webstedet og Webmaster udover mailadressen.

   SELVBIOGRAFIEN       Basismateriale i fire bind.

     Introduktion

     Kort om den aktuelle situation.

     Ungdommen

     Billedlinks til Basis og 7 Temaer samt en Blog.

     Manddommen

     Steder, personer og andet.

     Alderdommen

     Nærværende fortegnelse med links til hvert enkelt blad på hjemmesiden.

     Basismateriale i 4 bind Begyndelsen+Barndom 🟢, Ungdom

     🟡 , Manddom 🔵 og Alderdom 🔵.

    

INDHOLDSFORTEGNELSERNE

VÆLG ET TEMA OG FIND

En søgning hvor man ønsker inspiration til sine valg, gøres nok allerbedst

via de enkelte temaer.

  OM SØGNING PÅ ORD

I mange tilfælde er interessen måske i særlig grad rettet mod specifikke navne på steder og personer eller andet. I sådanne sammenhæng er der yderlig installeret en søgefunktion for ord.

OM EN WORD-FIL

Til brug ved nærmere studier af webstedets indhold er den samlede indholds- fortegnelse inklusive links indsat til mulig downloadning som en aktiv word-fil.

Dette giver et godt overblik og mulighed for at manøvrere på webstedet via den åbne indholdsfortegnelse... liggende ved siden af webstedets vindue parat til

yderlig søgning!


     Barndommen

     Hun nåede det!.

   VELKOMMEN     Installation/selvportræt og kort om baggrund.

   SELVBIOGRAFIEN       Bogværk + Websted i fem afsnit.

   FAMILIEN       Lars Jørgen med kone, børn, børnebørn og oldebarn.

   SLÆGTERNE          Fire Grundstammer med mange Slægter.

   PASSIONERNE        Bosætning, Kvinder og Kunst.

   PROJEKTERNE     Liv og Levned.

   JOKERNE       Særlige Anlæggender og Emner.

   HÆNDELSER     Og så Det Løse.

   BLOGEN      Diverse Meddelelser og Udfald.

Indholdsoversigt

Temaoversigt

Word oversigt

Søg på Ord

  


Webstedet kan naturligvis læses fra ende til anden, og kan i så fald i principet "bladres" fortløbende ved hjælp af de indsatte grå pile "frem og tilbage" til henholdsvis højre og venstre!

Helt naturligt vil det selvfølgelig også være, at vælge et tema eller et emne, som de er lanceret i linkrækker overalt på webstedets sider!

  Men ellers kan webstedet ofte bedst besøges brudvist, som et opslagsværk, hvor der søges efter bestemte oplysninger og fortællinger! Ja, og i så fald kan det anbefales at benytte de etablerede søgetjenester.

Indholdsfortegnelsen gives som antydet herover i traditionel form for hver enkelt tema og eventuelt suppleret med downloading af en aktiv word-fil.

Endelig er det også muligt, at søge på bestemte ord via en indbygget

søgemaskine.

  

     Jensen&Olsen  

     Grethes farforældres slægt.

     Lund&Madsen  

     Grethes morforældres slægt.

     DeUkendte  

     Lars Jørgens farforældres slægt.

     Jakobsen&Nielsen  

     Lars Jørgens morforældres slægt.

SLUT - herfra er der kun interne huskematerialer!

Venter

Igang

Klar

Edikt

Indholds

fortegnelserne

er under

konstant redigering!


Gøres først helt færdig

når værket er

fuldført