(placeholder)

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

(placeholder)
(placeholder)

EverWeb

udgaven

2020 - ?


  

Midlertidig tekst:


Hej!


Dette websted har hidtil, før 2020, været bygget i Apples iWeb.

Al udvikling af dette 32-bit webprogram er ophørt for mange år siden, hvad der dog har været til at leve med!

Men nu er Apple endegyldigt overgået fra en 32- til 64-bit teknologi, og så vil iWeb langsomt men konsekvent uddø!

Derfor har det været nødvendigt med en omplantning og videreopbygning af

Lars Jørgens Websted

Dette foregår nu i, det iWeb- inspirerede program, EverWeb.

Da denne proces forventes at vare et par år er der midlertidigt lavet adgang til den gamle halvfærdige udgave af webstedet udført i iWeb.

Klik på- eller rør evt. ved den røde stjerne og se...!  

...eller rør/touch den blå stjerne og kom direkte til den nye "byggeplads"

Her lander du på webstedets samlede

"Temaoversigt"!

iWeb-

udgaven

2020

eller

hvad

med

  BLOGGEN

?


  

FORORD

Efter først en tumultarisk undfangelse og fødsel og en tid, som lille bondedreng på den jyske hede, og en tid som stor gadedreng på de nærmeste gadehjørner… da vandrede jeg ud i livet som murer, arkitekt og projektmager både her, der og alle vegne.

Dette lynresume over min rejse gennem livet har dannet bund for mine samlede fortællinger... fortalt i to spor, som en selvbiografi og et personligt websted.


  

"En dreng i et spil kegler"  

… er titlen på selvbiografien, og den skal antyde at omtalte liv ganske vist er foregået forlæns, men at det ikke altid har været lige retningsbestemt og så, til trods, alligevel har været ret fantastisk.

Dette er ganske vist først nu, under den gennemførte skriveproces, ved at gå op… også for mig! Og tak for det, for det har i sig selv gjort hele indsatsen værd, bare dette selv at genopleve og tænke over hvad det lige var der skete!

Biografien har primært fokus på en prosaisk og filosofisk tilgang  til fordel for en gengivelse af personlige oplevelser af dette og hint i bogform, bygget op over fem hovedafsnit... Begyndelsen, Barndommen, Ungdommen, Manddommen og Alderdommen... introduceret hver for sig under webtemaet: Selvbiografien.  


  

"Lars Jørgens Websted"

… supplerer i væsentlig grad biografiens fortællinger med mere faktuelle beskrivelser, men dog også tilsat skiftende/passende filosofiske betragtninger.

Her bare sat i hypertekst og -billeder, hvor man kan bevæge sig rundt i stoffet på kryds og tværs i både tid og sted, såvel efter en plan som uden mål og med.

Det er oplevet som en vældig balanceakt på en gang, at cruise gennem sit livs oplevelser og gerninger gennem omtalte spor, uden at "tæde på stregerne"!

Indholdet på webstedet er overordnet opdelt i ni temaer... hvoraf vi lige her opholder os under Velkommen/Introduktion.

De følgende temaer udgøres af Selvbiografien, Familien, Slægterne, Passionerne, Projekterne, Jokerne og Aktualiteter samt Bloggen... alle introduceret hver for sig på temabladet: Temaoversigt

Projektets samlede arbejdstitel er


  

"Lars Jørgens Samlede Fortællinger"

...og det er ham selv der er den ansvarshavende forfatter og redaktør.

Stoffet har taget form siden fødslen den 5. april 1945,

og nedskrivningen har stået på siden 2010 og er afsluttet 2025 hvorefter det er suppleret og udvidet frem til... gerne 2045! Hvem ved!

MÅLSÆTNING

Hovedmålet er, at et bredt kendskab til en tilfældig almindelig mand

i Danmark i perioden omkring årtusindskiftet 2000

... inklusiv dennes familie, kendte slægt, baggrund, liv og levned ...

er beskrevet og bevaret for eftertiden.

Dette eksemplificeret gennem "Lars Jørgens Samlede Fortælling"

bestående af følgende komponenter:

"www.larsjorgen.dk"

De samlede fortællinger vil i størst mulig omfang være tilgængelig på nettet via dette websted hvor også omtalte selvbiografi og diverse eksterne bidrag med mere kan hentes/downloades.

En langsigtet tilstedeværelse på nettet vil imidlertid være uden for min rækkevidde at sikre, og der er derfor også samlet en "Analog Memorybox" med samme indhold og lidt til. Denne box kan efter aftale overføres til interesserede slægtninge etc.

"Analog Memorybox"

*En Site Sucker kopi af Webstedet www.larsjorgen.dk

kan åbnes i alle webbrowsere.

*En kopi af Webstedet i "værkstedsudgave"

kan åbnes forudsat installation (gratis) af programmet EverWeb.

*En mappe med tilhørende downloads på PDF-filer:

Selvbiografien En Dreng I Et Spil Kegler.

Til Mine Børn v. Sørine Madsen, født Jakobsen.

En liste over anvendt relevant litteratur.


*Slægtgranskningens Database

Databasen er opbygget i slægtsprogrammet MacFamilyTree med over over

3 tusinde slægtninge. Den vedlagte udgave  er en såkaldt DOTCOM-fil, og den kan åbnes forudsat installation af  et gængs slægtsprogram.


MÅLGRUPPEN

Den primære målgruppe er mine efterkommere.

Den sekundære målgruppe er andre interesserede.

Den Primære målgruppe

Det foreliggende arbejde er det eneste kendte af sin slags i slægtens historie. Der er  ikke hørt om traditioner for selvbiografier eller slægtsforskning etc. i familien... hverken længere ude- eller tilbage.

Familiens og slægtens medlemmer gennem tiderne har således ikke vist synlig interesse for slægtsforskning endsige bare deres nærmestes livshistorie før de (forældre og bedsteforældre m.fl.) er døde og borte. Nogen gange er interessen så set øget i pensionsalderen. Det anses derfor trods altfor sandsynligt, at værket her, før eller siden også vil blive set og måske endda læst... medens der endnu er efterkommere som kan huske vi der lever nu og, at der på det grundlag muligvis kan ske det, at en eller flere kunne finde på at lave nogle opfølgende kommentarer, og/eller hvem ved… måske oven i købet selv kan finde på, at skrive sine egne erindringer og dermed bidrage til at skabe en ny tradition i slægten. Noget sådant ville da være fint. Men det kan jo også sagtens ske at ingen tager tråden op! I så fald er det mit håb, at værket under allle omstændigheder vil finde en vej frem gennem de kommende slægtsled og måske en dag alligevel vil blive til glæde for endnu ukendte efterkommere.


Den sekundære målgruppe

Som et forsøg på sikkerhed for at alle interesserede både nu og i fremtiden i givet fald vil have adgang til værket, søges dette deponeret hos

Dansk Folkemindesamling.

Som det fremgår, stammer en del af slægterne fra kartoffeltyskerne og egnene omkring Kjellerup. Derfor er det også planlagt at indlevere et sæt hos

"Lokalarkiv Blicheregnen" under Museum Silkeborg og endelig også et eksemplar til efterslægtsforeningen "Kartoffeltyskerne på Alheden".


Generelt

For om muligt at kunne finde rimeligt rundt i værket anbefales det, at begynde med velkomstsiden på webstedet Lars Jørgens Websted.  På denne første side gives, som mange måske har bemærket når de er kommet hertil, en kort beskrivelse af bevæggrundene for hele projektet som iøvrigt er fortsat på nærværende temablad med videre Introduktion etc. og som fortsætter på de næste temablade med Temaoversigt, Indholdsoversigt, Vejledning og Kontaktoplysninger.

Når nedenstående er læst eller set... tryk, touch, spark eller klik på stjernerne og du kommer videre!

MÅLSÆTNINGER

INFO

... Kort om den aktuelle situation ...

Venter

Igang

Klar

Edikt

(placeholder)