(placeholder)

1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

10 / 10

9 / 10

8 / 10

(placeholder)
(placeholder)

Temalinks er vist i øverste linkrække!  Bemærk

TEMAERNE

Velkommen, Selvbiografien, Familien, Slægterne, Passionerne, Projekterne Jokerne og Aktualiteterne samt Blogen.

         

Velkommen

Øverst til venstre vises fire links til henholdsvis webstedets åbningsside og tre link til “vejledning” og “indhold” samt et til hjemmesidens mail adresse... delvist svarende til næstøverste link-række.

  

Selvbiografien

Supplerende billedbog og tillægsfortælinger for det selvstændige værk i form af selvbiografien "En Dreng i Et Spil Kegler"  som også kan downloades herfra.

  

Familen

En kort præsentation af egen familie med børn og hund hvortil også er kommet børnebørn og oldebarn.

  

Slægterne

En dybdeborende fortælling om den kære families forfædre. Forstået som mine børns bedsteforældres fire forslægter hvor selv Gorm den Gamle er at finde.

  

Passionerne

Det der har holdt modet og lysten til livet oppe har fra aller første færd været en trang til at forstå og medvirke til den menneskelige udvikling, som den manifesterer sig i kunsten, bosætningen og samfundet.

  

Projekterne

Som pendant til passionerne er der gjort rede for den personlige indsats med et retrospektivt fokus på egne aktiviteter og projekter.

  

Jokeren

Indimellem er der stødt på udfordringer som er faldet uden for de øvrige temaer.

De er lagt ind her som selvstændige uafhængige kommentarer.

  

Aktualiteterne

Er en samling af personlige reportager fra forskellige hændelser

i og uden for familien

  

Bloggen

Der forsøges skabt et forum for frie kommentarer og svar vedrørende webstedets samlede temaer

STRUKTUREN

Temaerne indeholder hver for sig et antal Emner.

Temaerne er alle gennemgående angivet i øverste linkrække på hvert blad, hvor

Emnerne for det aktuelle tema tilsvarende findes i næstøverste linkrække.

Strukturelt er webstedet opbygget  i mapper og blade indeholdende

al stoffet i hierarkisk orden som antydet herunder.

  

Hvert tema har sin egen Tema-mappe, hvor der kan være et antal Tema-blade og/eller et antal Emne-mapper indeholdende et antal Emne-blade.

I Emne-mapperne kan der igen være SubEmne Mapper og SubEmneblade

Links til SubEmne Mapperne vil i givet fald kunne findes i tredje linkrække og i relation til det aktuelle emne.

  

Således benyttes der en struktur som i en Pandoras Æske, hvortil kommer, at der rundt i mapperne og på bladene desuden kan forekomme henvisninger til downloading af andre dokumenter internt og eksternt, samt med relevans for den samlede fortælling.

  

Lars Jørgens Websted

Overordnet dækker webstedet nu 9 temaer, der her er puttet i 9 mapper.

Velkommen

Biografien

Familien

Slægterne

Passionerne

Jokerne

Hændelser

Bloggen

Projekterne

Her har vi så lige de ni temaer.

  Der forekomme mange krinkelkrogede løsninger her på webstedet, og bemærk venligst, at man altid er meget tæt på Temaoversigten!

På noget nær alle webstedets sider er det muligt at klikke på titlen øverst og således blive sendt hen på velkomstsiden hvor man så igen kan berøre forsidebilledet... og wupti er man igen på Temaoversigten!

I øvrigt ligesom man på tilsvarende vis, alle vegne kan klikke på den næstøverste overskrift... den der så at sige altid nævner det aktuelle tema for pågældende blad, og Ding Dong er man rykket hen på det aktuelle temas forside!

OK... det kunne man også komme via den øverste linkrække! Men alligevel! Nogen gange, men ikke altid, kan der også gemme sig et link under tredje og øvrige overskrifter.

Fælles for disse usynlige links er, at de alle blot dublerer de systematiske links. Hensigten er primært at gøre det lettere at komme rundt for den hjemmevante besøgende... altså stamgæsterne!

Indholdsoversigt

Med henblik på målrettet søgning kan det anbefales at søge i Indholdsoversigten hvor hver mappe og hvert blad gennem hele webstedet vil være omtalt i samme orden som netop tema- og emne- mappestrukturen.

Indholdsoversigten vil desuden kunne downloades som en pdf-fil der kan anvendes separat på skærmen ved siden af browservinduet.

Vejledninger

Svarer til arbejdstegningerne for et byggeri. Her kan man orientere sig om hvordan webstedets tekniske indretning nærmere er tænkt.

Kontakt

På denne side kan man finde webstedets kontaktadresser.

   EMNERNE UNDER SELVBIOGRAFIEN


  

Temaet "Selvbiografien" indeholder 5 hovedemner med diverse afsnit.

Begyndelsen til hele projekt "Samlede Værker" var i første omgang egentlig udelukkende, at lave en almindelig gemen selvbiografi, igangsat grundet savnet af noget sådan fra forfædrene. Alene med bevidstheden om dette savn så jeg mig med et, som særlig ansvarlig for at bryde dette  fravær af personlig dokumentation om livet... altså måtte jeg prøve.

Det blev nærmest et kald!

I første omgang føltes det ret simpelt at lave en fortælling, for før jeg blev født havde min mor jo haft et liv, ja et ungdomsliv..., og jeg regnede ud, at hun formentlig på sin 20 års fødselsdag, den 2. juli 1944 eller lige der omkring kan have mødt den, ifølge hende selv, unge velklædte mand, der uden at præsentere sig nærmere formåede at charmere hende i en grad, der førte til min fødsel den 5. april 1945!

Denne periode kaldte jeg "Begyndelsen" og så var det jo ellers ligetil at fortsætte med "Barndommen", "Ungdommen", "Manddommen" og "Alderdommen"...

og snip snap snude... det var det liv.

Tja! Så vidt så godt! Men så let kom det alligevel ikke til at gå. Min familie... min kone Grethe og børnene kunne jeg selvfølgelig godt integrere i biografien... men hvad nu hvis jeg også skrev om alle mine- og hendes kendte forfædre...? Det kunne blive ret omfattende, og en sådan del af historien forekom derfor, at være bedre tjent med at få deres egen ramme.

Hermed var den oprindelige plan med én bog så straks  gået fløjten, og var blevt afløst af en ny plan med tre "bøger" omhandlende henholdsvis biografien, familien og slægten. Det lød da af noget... og så var det at tankerne levede deres eget liv og pludselig kom på, at der også burde være et særnummer med mine passioner her i livet... kvinderne, kunsten og den folkelige arkitektur, ja og så  også et med mine personlige projekter i fokus...! Og så var det, at ideen om at bygge et temabaseret websted kom til... der var nu allerede seks temaer hvortil så kom et ønske om også at oprette en blog med mulighed for tovejskommunikation... flot.

Men så dukkede et nyt "problem" op... for ideen var nu også, at der skulle bruges billedlinks som supplement til de traditionelle linkrækker, og i så fald ville det være smart at ende med et kvadrattal for antallet af temaer. Det betyder rent praktisk, at de sammen uden videre kunne danne et kvadrat hvis de grupperedes med lige mange i både rækker og kolonner!

Det vil sige 4, 9 eller 16. Antallet 9 var her det der lå nærmest de 7 allerede navngivne temaer og så var det at temaerne "Joker" og "Hændelser" blev opfundet, hvorefter temaoversigten rent grafisk kunne fremstå som vist tidligere.

   EMNERNE UNDER FAMILIEN  

Temaet "Familien" dækker den korte fortælling om familien Jakobsens medlemmer... det vil sige min kone Grethe og jeg samt vore to børn, fem børnebørn og foreløbig et oldebarn.

Holdningen er den, at alle har deres egen integritet som jeg, den gamle patriark, gerne vil respektere! Omvendt er jeg også så glad for at have dem alle i mit liv, at jeg "må" have dem med her også, og det prøver jeg så at gøre ved at holde mig til almindeligt kendte oplysninger og kærlige billeder...

så må det briste eller bære!

Her som alle steder i de samlede værker er der fokus på den skiftende bosætning og livet i og omkring de respektive bosteder, og" afsnitterne" starter med Grethe og Jørgens bryllup i Holstrebro 1965 efterfulgt af diverse tilbageblik på deres oprindelse og et par stikord om efterkommernes liv og levned.

  

EMNERNE UNDER SLÆGTERNE

  

  

Temaet "Slægterne" er meget omfattende og indledes med en præsentation af de fire oprindelige slægter for Grethes og mine forældre! Slægtsgrene forgrener sig hver for sig og samlet med den mest fantastiske alsidighed gennem skiftende lokalsamfund i det danske land og omegn.

Samlet kunne vældet af forbindelser i slægternes rodnet sagtens give stof til et endeløst bibliotek om danmarks historie og tilhørende skæbnefortællinger... sådan er det jo med slægter når man kommer tæt på! For hver generation man dykker ned... dukker der hele tiden nye og større lag frem! Heldigvis eller ulykkeligvis er flere og flere i de dybere lag så godt som både glemt og slettet for al eftertid, og dybest nede er der større og større uklarhed og til sidst er der absolut ikke noget at finde... men så kan man jo filosofere!

Alle fundne er omtalt her, og besøgende der måtte have lyst er, på dette grundlag, mere end velkomne til at fortsætte både granskning og forskning.

Til en begyndelse kan der rekvirere en såkaldt DOTCOM-fil med hele eller dele af mine registreringer i slægtsprogrammet Mac Family Tree.

   EMNERNE UNDER PASSIONERNE

Temaet "Passionerne" dækker de emner der i særlig grad har været fornøjeligt at arbejde med. Det er her der har været anledning og plads til at lege, undres, drømme og filosofere! Ja, det giver jo næsten sig selv.

Til gengæld er der store forskelle på, fra emne til emne, hvor kvalificeret mine kommentarer måtte være! Intellektuelle er de næppe, for en af mine store skavanker er et manglende mentalt overskud til at læse! Rundet som jeg er, af den danske bondekultur, siger mit kulturelle "jeg", at jeg ikke bør sidde med tomme hænder... underforstået, at jeg skal lave noget! Og der gælder læsning ikke! Læsning er noget man gør når man fiser den af... det er noget man udelukkende gør for sig selv og ikke for fællesskabet! Som barn sneg jeg mig dog til at læse eventyr. H. C. Andersen lå jo lige for og var også "godkendt", men det var brødrene Grimm's Eventyr der var de vildeste, og det var via dem jeg fik begreb om ordentlighed og retfærdighed.

Hele denne tilgang har været god for min menneskelige udvikling, men nok en hæmsko for min udvikling ellers i boglig retning. Eksempelvist har hverken jeg eller mine omgivelser været i tvivl om, at mine ydelser som murer altid har kostet dagsprisen, medens mine ydelser som arkitekt altid har været undervurderet... inklusive af mig selv! At tegne et hus eller at udtænke en byplan etc. er jo smadder spændende, og det giver i sig selv nydelse at lave, og nydelser er jo ikke noget man tager penge for, tværtimod! Og at kræve penge for sådanne ydelser forekom mig unaturligt! Og mine priser for den slags endte nærmest som symbolske "tak for hjælpen", og ikke noget man kunne leve af.

Løsningen på dette problem har så i stort omfang været, at jeg flere gange har købt en byggegrund eller et ældre hus hvorpå jeg så har tegnet og bygget et hus... eller har moderniseret det eksisterende hus... og helst uden indblanding.... for i sidste ende at sælge det hele som en samlet pakke af arkitekt- og murerarbejde. Med markedsprisen på den slags samlede ydelser som nogenlunde stabil vejleder, har jeg så holdt røven over vandskorpen hver eneste gang økonomien strammede. Ja. og samtidig har jeg oven i købet kunnet bibeholde arbejdsglæden hele vejen rundt, for jeg har også nydt hver gang, at være en del af den praktiske proces. Det er simpelthen en eksistentiel nydelse at bygge en mur eller at lægge et gulv etc... ikke bare i nuet men også gennem hele livet! Således går jeg aldrig forbi en mur jeg engang har bygget uden lige at røre den og give den et lille klap som et tak for sidst.

Samtidig- og parallelt med dette arbejdsliv har jeg så gået og fornemmet skabelsen, menneskene deres historie og kunst samt hvordan de har indrettet sig i deres huse, byer og samfund... og det er disse fornemmelser jeg her forsøger at sætte ord og billeder på.

   EMNERNE UNDER PROJEKTERNETemaet "Projekterne" svarer på mange måder til Passionerne! Her er det de samme begreber der leges med. Blot er det her med fokus på min egen indsats på berørte områder som i et spring fra mit

eksistentielle CV til mit levede CV.

Grundlæggende har jeg altid været en person der har gået sine egne veje! Autoriteter har jeg instinktivt afvist. Min mor forsøgte at rette mig til, men hun opgav tidligt... måske var det fordi hun strikkede al mit tøj i de første fire fem år, at jeg måtte træde i karakter som "manden i huset"! Det lod sig gøre fordi jeg ofte var parkeret hos mine bedsteforældre hvor min bedstefar mest var en godmodig brumbasse, og hvor min bedstemor var englen i mit liv!

Med undtagelse af forplantningens gåder indviede hun mig i livet, hun læste eventyr og fortalte om dyrene og planterne som jo fyldte hele det lille husmandssted, og vigtigst af alt så lod hun mig være i fred og roste mig når jeg byggede en hule i høet på høloftet eller oppe i træerne der omkransede vores verden, eller når jeg byggede min egen bondegård, bestående af kasserede ting og sager, i sanddyngen for enden af laden hvor det hele begyndte...

...det der med at bygge huse.

Sammen med det herlige, at min bedstefar lod mig vinde når  vi spillede "gris" og "31" i de stille aftenstunder før sengetid, så indgød min bedstemor mig den selvtillid der skulle til for at tage styringen i mit eget liv og for at kunne begå mig ude i verden hvor der var så mange mure at løbe panden i mod... for autoriteterne var der jo, og dem havde jeg det skidt med, og ikke alle lod sig bøje så let som min mor.

De mange genvordigheder og frydefulde stunder kan man læse om i min selvbiografi der måske nærmere burde kaldes "Erindringer"!

Her handler det primært om mine byggeaktiviteter lige fra drengetiden og op gennem livet og i alle mulige forklædninger, der kunne berettige min eksistens. Egentlig burde jeg  bare have været installationskunstner hele vejen, men sådan nogen var endnu ikke opfundet, og al sådan noget med kunst! Det var jo brødløst... og da jeg stod ved porten til voksenlivet var jeg også blevet familiefar, og det lå mig meget på sinde, at udfylde denne rolle så godt som evnerne rakte.

     

EMNERNE UNDER JOKERNE
Temaet "Jokerne" rumme emner der ligger lidt på kanten af- eller uden for de øvrige temaer, men som som jeg alligevel har haft lyst til at har haft lyst til at dyrke for fortællingens- eller sagens skyld.

Der kunne have været mange flere hvis jeg var begyndt med den slags for længe siden, men jeg ser også temaet som den gren hvor jeg nu fremover kan hænge nye beretninger op, sådan som de må trænge sig på.


   EMNERNE UNDER HÆNDELSER


  

Temaet "Hændelser" er en elastik lidt som jokerne, hvis den havde eksisteret fra start kunne der have været fortællinger og billeder fra alle mulige events gennem tiderne... eksempelvist som mine eventyrlige togture i fireårsalderen mellem Silkeborg og Hindbjerg (Verden og hjemme hos Bedstefar og bedstemor).

Nu foretager jeg mig jo ikke så meget mere, men en håndfuld "reportager" har jeg da fået brygget sammen og når jeg kommer dertil, så vil jeg rejse rundt i hukommelsen og lave reportager fra tiden der gik... og når jeg det ikke, så vil  jeg også her henvise til mine "Erindringer" alias selvbiografien.


   EMNERNE UNDER BLOGGEN
  

Temaet "Bloggen" er måske knap så meget et tema som det er et forsøg på at lave mit eget lille "sociale medie" hvor jeg kan "snakke" med interesserede!

Hvordan det skal gøres ved jeg knap endnu, der er lige nogle ting jeg skal lære.

FORELØBIG

FORELØBIG

STRUKTUREN

TEMAERNE

... webstedet er bygget op over 9 temaer ...

   EMNERNE

  

EMNERNE UNDER VELKOMMEN


    

Temaet "Velkommen" og tilhørende temablade har til formål at give bred information om webstedets baggrund og dets indhold, samt om hvordan man ellers finder rundt i herlighederne.

Dette er farvet af, at en af de måske mindre fremhævede baggrunde for projektet har været min lyst til at lege med hypertekst teknologien, og dette at kunne give mulighed for at springe rundt mellem selv de fjerneste hjørner af fortællingerne med et snuptag... eller rettere et let touch, klik eller spark om man vil... på diverse tekst- og billedlinks!

Dette åbner for store udvidelser af måderne at kunne fortælle en historie på, og jeg er da heller ikke helt sluppet for at fare vild i egne visioner undervejs. Derfor er der måske rigeligt med beskrivelser af projektets tekniske struktur og om hvordan man kan håndtere det hele! Men det skyldes altså i virkeligheden, at forklaringerne i første omgang er skrevet til mig selv... og synes nogen at det er for meget, så spring dem endelig over. Er man en dreven netsurfer har man jo nærmest mekanikkerne liggende i rygraden!

Imidlertid tænker jeg også på den efterkommer der måske en dag om mange generationer støder på værket..! Man kan jo ikke tage for givet, at denne person uden videre på intuitiv vis kan tolke alt hvad jeg har tænkt på her i begyndelsen af vort nye tredje årtusinde d.d. 2021 og derfor er der så rigelig med stof... og vel også rigeligt til en psykoanalyse af forfatteren selv!

     

Introduktion

Dette er første emneblad!

...og med lidt held kan det måske så tænkes her, at den besøgende allerede har læst både temabladet "velkommen" og nævnte emneblad "Introduktion" samt emnebladet "Drejebog" som alle ligger før man kommer til nærværende emneblad "Temaoversigt"...

...for du er lige nu på dette emneblad:

  

Temaoversigt

... og temaoversigten er lige præcist webstedets mest centrale side. Det er her der i høj grad er lagt vægt på, at man kan søge videre ud i de øvrige temablade og det nu snart labyrintiske websted.

Dels giver dette blad, som vist, en kort intro om de 9 temaer og deres emner og dels danner billederne på forsiden, komplementært og og sammen med øverste tekst-linkrække, nemme touch-genveje til alle te overordnede temaer.

http://www.murogrum.dk/WEBSTEDET/Temaoversigt.html

også, at billederne fungerer som touchlinks!