(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Billedtekst

SIDENAVNET

Hentydning

DELAFSNIT

⚫️

Prosatekst


INSPIRATIONEN

Selvbiografi !!!

INSPIRATIONEN

...for at skrive mine erindringer og samle andet stof til udarbejdelse af en selvbiografi...

I årevis har jeg tumlet med at evaluere mit tilfældige liv, som jo altså startede i 1945, og som jeg nu forsøger at holde gang i frem til 2045.

Man skal vide, at den allerførste inspiration til at skrive mine erindringer skyldes opdagelsen af to af mine 32 tiptiptipoldeforældre...

Johan Jacob Breuner 1752 1838 og Anna Cathrine Dürr 1755 1823

gift i Frederiks i 1775.

De to var kartoffeltyskere og var kommet gående ad hver sin rute langt op i Jylland fra Heidelberg i Sydtyskland, lokket med guld og grønne skove af den danske konge Frederik V dengang, man i i 1700tallet ønskede at opdyrke de udstrakte jyske hedearealer.

Breuner familien landede på Alheden i Havredal i 1759 medens Dürr familien kom til Grønhøj i 1760. Jacob og Cathrine var da henholdsvis ca. 7 og 4 år gamle og vidste vel knap noget om hinanden. Senere mødtes de to som unge, og sammen grundlagde de en udflytterbebyggelse nær Frederiks kaldet Trehuse hvor de fik 11 sunde og raske børn.

Det lød som noget at skrive hjem om syntes jeg, og det gjorde de måske også. Men i så fald er der ikke overleveret hverken breve eller andet materiale fra deres egen hånd, ligesom der heller ikke foreligger det mindste fra mine øvrige forfædre fra den gang. Det vil sige, at der dog senere er dukket en enkelt personlig beskrivelse af levevilkårene op blandt mine ældre slægtninge. Den er forfattet af min bedstefar Søren Jakobsens søster Sørine Jakobsen gift Madsen. På sine gamle dage skrev hun... stilet til sine børn, om sin opvækst i Funder og om morens, min oldemor Ane Marie Sørensens, tidlige død og alt hvad dette førte med sig af udfordringer i blandt de mange efterladte børn...

At læse Sørines fortælling “Til mine børn” var og er en så stærk og autentisk oplevelse, at jeg bare savnede endnu flere “hilsener” fra mine forfædre, hvis liv jeg i bedste fald ellers kun kender fra sparsomme oplysninger i kirkebøgerne... plus hvad der har været og stadig er, at finde i den generelle historiske litteratur og i slægtsrapporter og tilsvarende fra andre tilsvarende almuesammenhænge.

Tænk hvilken fortælling Jacob og Cathrine ville kunne have skrevet da de til sidst sad i deres aftægt ude i Trehuse! Den historie kunne ikke andet end have været vildt fantastisk... og hvad med alle de andres! Der er simpelthen gået mængder af historier tabt grundet manglende traditioner, og i et vist omfang måske også evner for at skrive.

Og lige der er det, at jeg sparker til mig selv og erkender, at mit liv og alt hvad jeg har gjort og set og mødt også er fantastisk....

altså har jeg bare selv at få skrevet noget ned, og berettet om min mor, min familie, slægterne og mig selv.

Dette og mere til er så hvad jeg er igang med, omkring især...

Selvbiografien  Familien  Slægterne  Projekterne  og Passionerne m.m.  

Det umiddelbare formål med bestræbelserne er, at give historien videre om de mest centrale mennesker, steder og tanker der er dukket op og er forsvundet igen, under min rejse gennem livet…

Arbejdet er for alvor påbegyndt i tiden som folkepensionist i årene efter 2010, og det forventes på omgangshøjde med den aktuelle tid i 1925.

Ja, denne... om end selvbestaltede opgave, har nærmest forvandlet sig til et kald rettet mod de af mine efterkommere og andre der måtte interessere herfor.

Det samlede værk begynder med en beretning om min mor, min fødsel og hvad vi kom af, før jeg nogenlunde systematisk følger- og genoplever livets kapitler med barndom, ungdom, manddom og alderdom. Det hele godt hjulpet på vej gennem besøg på de gamle steder, hvor der allerede nu knap eksisterer mennesker fra hine tider, medens der i bedste fald også kun er lidt bygninger og stumper af landskaber tilbage.

I begyndelsen af skriveprocessen havde jeg støtte fra familiens dengang ældste hvor jeg i særlig grad skylder en tak til min moster Bodil Simon født Jakobsen og min morbror Henry Wendel Jakobsen.