(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

1 / 3

2 / 3

3 / 3

...Fædrelandet...Barndomslandet...Hjemlandet...Verdenslandet...

LANDKORT

FRIT EFTER "OLE SAD PÅ EN KNOLD OG SANG"

Fire lande!

     

     

     

     

FRA HJEMMEFØDING TIL VERDENSBORGER

  

Selvom både undfangelse og fødsel er sket i Aarhus, så er byen ikke talt med som en del af mit forfædreland. Det manglende kendskab til faderværdigheden har naturligt ledt alle identitesfølelser over på min mors side, og i det spil har pilen vendt sig mod Alheden og Kartoffeltyskerland, alt hvad min urtid angår...

Altså tiderne før før og efter efter! Altså dem der foregik i det jeg her har kaldt:

"Fædrelandet".

  

På forsiden herover vises Alheden således med Kartoffeltyskerland alias Frederiks sogn / kommune liggende som en ø i den nordøstlige del. For mig illustrerer kortet det forfædreland der rummer mine kartoffeltyske slægtninge og det lokalområde der, som vi skal få at se, også dannede baggrund for væsentlige scenarier i min mors liv, i hvilke sammenhænge jeg også fik et nært tilhørsforhold til stedet. Stille og roligt, i barndommen, udvidede min verden sig så til hele den midtjyske landsdel, der vises på næste kort:

"Barndomslandet".

  

Tilsvarende kan man også, hen ad vejen, møde den fortsatte og gradvise udvidelse af den personlige horisont! Mor Nutte havde jo fem levende søskende spredt over det meste af landet. Dem besøgte jeg ofte i både barndom og ungdom, og på den måde blev resten af Danmark naturligt lagt til min verden... som så automatisk blev til mit hjemland:

"Hjemlandet".


Som voksen mand hændte det oveni, at jeg i 40årsalderen ved tilfældighedernes magt endte med at arbejde de sidste 25 år af arbejdslivet i udlandet i lande som Indien, Bolivia, Cambodia, Shri Lanka, Etiopien plus det løse! På den måde endte jeg mad at føle mig som verdensborger:

"Verdenslandet".

  

(placeholder)