(placeholder)

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

(placeholder)
(placeholder)

INTRODUKTION

Almuens Fødselslot eller Fødselsanstalten i Aarhus!

EN KAMP FOR LIVET

     

Den samlede fortælling tager sit udgangspunkt i en fødsel den femte april 1945 på en madras på gulvet i kælderen oppe på Fødselsanstalten i Aarhus, indviet 1910 som fødested for ugifte og ubemidlede kvinder i Jylland. Den fødende mor Nutte og jeg, barnet, passede godt ind i anstaltens formålsparagraf, omend hun alligevel følte sig diskrimineret grundet et totalfravær af en barnefader.

Denne vurdering havde hun muligvis ret i! En sådan ville kunne have tilkæmpet hende en bedre placering tænkte hun! Men de skrabede forhold kunne jo også bare afspejle de kaotiske realiteter i disse dage, lige før afslutningen af anden verdenskrig, som blandt andet foregik lige uden for vinduerne...!

... baggrunden før fødslen og tiden som baby ...

  

Min mor ses her mellem sine forældre og søsteren Bodil på marken ved barndomshjemmet omkring den tid, hvor hun flyttede hjemme fra som 14årig .

Nutte i Aarhus var en ung ugift bondepige der havde fristet tilværelsen i et par år i den store by, da hun en skæbnesvanger sommeraften… måske endda på hendes 20 års fødselsdag den 2. juli 1944, havde mødt en ung lyshåret og velklædt herre med guldur, som kun havde villet hende hendes bedste… og nu lå hun her med en lille dreng og tænkte på sin opvækst og familien hjemme i og omkring husmandsstedet i Dalsgaard nær Kjellerup.

På vanlig vis i de tider havde Nutte forladt hjemmet da hun var blevet konfirmeret! Først som pige i huset inde i Kjellerup, og så via et job på et pensionat i Silkeborg… og videre til Aarhus hvor hun havde kæmpet sig frem til en position som kogejomfru på en restaurant i Frederiksgade.

Som sådan havde hun ikke noget at skamme sig over... men i datiden var ud- sigten til at skulle være enlig mor en meget deklasserende situation, så højgravid gemte hun sig derfor bort i landsbyen Grove længst ude på den jyske Alhede, som kartoffelskrællerske på Karup flyveplads... midt blandt værnemagtens soldater og nabo til en flygtningelejr fyldt med forhutlede tyske kvinder og børn.

  

Et par måneder før fødslen havde tyskerne smadret forlystelsesetablissementet Vennelyst i parken lige over for fødselsanstalten, og byen oplevede nærmest hver uge lignende angreb rundt i byen. Bare en uge før var en af byens avisredaktører blevet skudt og dræbt... stemningen var dyster.

  

Uanset hvad! Grundet kulde og træk under fødslen pådrog Nutte sig samtidig en ødelæggende underlivsbetændelse, så hun aldrig fik flere børn!

Der herskede dog stor utryghed omkring situationen i Grove og Karup, og med besvær og flere dages skiftende transporter og omveje rejste Nutte til sidst tilbage til Aarhus for at føde… men altså bare for, straks efter fødslen at vende hjem til forældrene, med sin nyfødte søn, for at finde ud af hvad hun nu skulle gøre! Bedstemor Sine var svækket af sygdom, så det endte med et par mellemlandinger på børnehjem i Kjellerup og Aarhus før den lille Jørgen kunne flytte ind som plejebarn hos en familie ude nær stranden i Risskov, hvor Nutte nemt kunne besøge ham flere gange om ugen, efter som hun nu på det nærmeste var blevet køkkenchef på Kroen i Krogen inde ved Banegårdsplads.

         Nogenlunde sådan kunne tiden omkring min fødsel og start kort resumeres. Alle de nærmere mellemregninger kan dog læses i det første afsnit af min samlede selvbiografi som jeg kalder

"En dreng i et spil kegler".

Først kan man måske med fordel se præsentationen her på webstedet om

Nutte

... se så muligvis også familieafsnittet hvor hun er det mellemste af syv søskende.

Krista alias Nutte


  

Her har vi så lige et af de første fotos af vidunderbarnet

Lars Jørgen Jakobsen

     

     

     

     

     

     

     

Arbejdstiden foregik sammen med gode kollegaer på Kroen i Krogen og fritiden kunne bruges på Den Permanente, og Nutte th. kom der også om vinteren.

Nutte boede i et loftkammer bag et af tagvinduerne øverst oppe.